"Lillis" 5 mån.Lillis ca 8 v.

Ca 7 månader


7 mån

16 mån

16 mån

18 mån

18 mån

18 mån

18 mån

18 månKennel Majomas

Margareta Kronborg
Bruntorpsv.
544 92 Hjo

Tele; 0703419198
Hem